☰ Menu Prawe Menu ☰
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Chmielnie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia wewnętrzne 2017r.

Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora GOPS w Chmielnie rok 2017


Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych prowadzącego wspólną obsługę organizacyjną i finansowo-księgową GOPS, WTZ w Chmielnie i CIS w Garczu (PDF-11MB)

Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze (PDF-1MB)

Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS na rok 2017 (PDF-0,23MB)

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS oraz powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru (PDF-0,25MB)

Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych i GOPS w Chmielnie (PDF-9MB)

Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Centrum Usług Wspólnych i GOPS w Chmielnie (PDF-11MB)

Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ponoszenia wydatków za obsługę finansową, księgową i kadrową pracowników wykonujących jednocześnie zadania w Centrum Usług Wspólnych i GOPS w Chmielnie (PDF-1,2MB)

Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie ustalenia wewnętrznych procedur postępowania (PDF-6MB)

Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez GOPS w Chmielnie których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (PDF-2,3MB)

Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Opiekuńczym (0,5MB)

Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (PDF-0,36MB)

Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę (PDF-0,22MB)

Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej (PDF-1,8MB)

Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt GOPS w Chmielnie (PDF-10MB)

Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie ustalenia zasad pracy asystenta rodziny (PDF-3,2MB)

Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w GOPS w Chmielnie (PDF-1MB)

Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie ponoszenia wydatków na wynagrodzenie pracownika wykonującego jednocześnie zadania w GOPS na stanowisku asystenta rodziny oraz pomocy administracyjnej (PDF-0,2MB)

Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wewnętrznych procedur postępowania (PDF-0,25MB)

Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie ustalenia zasad pracy asystenta rodziny (PDF-3,5MB)

Wytworzył:
Gabriela Jóskowska
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2018-04-27 10:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2019-04-12 16:26:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 154696