☰ Menu Prawe Menu ☰
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Chmielnie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez GOPS w Chmielnie.

 1. Administratorem danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJz siedzibą w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno;
 2. W GOPS w Chmielnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych.gopschmielno@gmail.com
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
  2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
  3. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
  5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2016r. o ustalaniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów;
  6. Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”;
  7. Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
 6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowy.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna - "Pracownicy - rekrutacja"

Klauzula informacyjna - "Pracownicy - zatrudnienie"

Klauzula informacyjna - "Zgłoszenie pracowników i członków ich rodzin do ZUS"

Klauzula informacyjna - "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"

Klauzula informacyjna - "Okresowa ocena pracy pracowników"

Klauzula informacyjna - "Rejestr delegacji służbowych"

Klauzula informacyjna - "Osoby odbywające staż i praktykę"

Klauzula informacyjna - "Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu"

Klauzula informacyjna - "Legitymacje służbowe"

Klauzula informacyjna - "Dowody obecności w pracy tzw. listy obecności"

Klauzula informacyjna - "Urlopy"

Klauzula informacyjna - "Badania okresowe"

Klauzula informacyjna - "Umowy cywilno - prawne, prace na rzecz OPS"

Klauzula informacyjna - "Zespół interdyscyplinarny"

Klauzula informacyjna - "Fundusz alimentacyjny"

Klauzula informacyjna - "Świadczenia rodzinne"

Klauzula informacyjna - "Pomoc społeczna"

Klauzula informacyjna - "Wsparcie rodziny"

Klauzula informacyjna - "Dożywianie dzieci"

Klauzula informacyjna - "Świadczenia wychowawcze"

Klauzula informacyjna - "Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny"

Klauzula informacyjna - "Karta Dużej Rodziny"

Klauzula informacyjna - "Zasiłek dla opiekuna"

Klauzula informacyjna - "Wsparcie rodziny - Asystent Rodziny"

Klauzula informacyjna - "Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

Klauzula informacyjna - "Dodatki Mieszkaniowe"

Klauzula informacyjna - "Dobry Start"

Klauzula informacyjna - "Czyste powietrze"

Wytworzył:
Gabriela Jóskowska
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2018-05-28 08:15:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Jankowska Sylwia
(2021-06-17 13:24:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 154696