☰ Menu Prawe Menu ☰
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Chmielnie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

CZYSTE POWIETRZE

 

Wydawanie zaświadczeń w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania Programu „Czyste Powietrze”

 

 1. Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

 1. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

 

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do programu „Czyste Powietrze” składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie:

 • osobiście w Dziale Obsługi Świadczeń, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno lub

 • pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno lub

 • elektronicznie poprzez ePUAP – taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.
   

Szczegółowe informacje dotyczące wydawania ww. zaświadczeń są udzielane pod numerem telefonu (58) 685-68-34 (GOPS) oraz (58) 685-68-45 (Urząd Gminy).

 


 

Dokumenty do pobrania:


Wniosek żądanie wydania zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu oraz oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych i o wielkości gospodarstwa rolnego


Druk dodatkowy dla większej liczby członków rodziny

Wytworzył:
Grażyna Wirkus
(2020-12-18)
Udostępnił:
Wirkus Grażyna
(2020-12-18 11:01:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Jankowska Sylwia
(2021-07-01 22:22:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 154696